Skip links

Explore
Kaydır

Sizin için tasarlıyoruz.

Size ne sunuyoruz ?

Yaratıcılık, evet bir düşünce çıktısıdır ama diğer düşüncelerden daha parlak, daha verimli ve daha dahadır. Bu dahalık durumu işin özüdür. Yaratıcılık “daha”dır ama tüketici kafasının dahası değildir. Yaratıcı sektörlerin dahasıdır. Mesela bunlar mimarlık, moda, grafik tasarım, reklamcılık olabilir ama bunlar ilk akla gelecekler, yaratıcılık mühendislik, pazarlama, bilim, tıp gibi sektörlerin de kıvılcımlarını tetikler. Sadece bunlar da değildir, çocuk yetiştirmekten, hobilerinize kadar bir çok konuda yaratıcılık hayatın içinde vardır. Eğer yoksa biraz katmalısınız ve sonra daha fazla.

Uygun Planlama

Grafik sanatlarda görsel öğeler ön planda olup, sanatla ayrılan en belirgin yönü ise genellikle baskı için hazırlanmış olmasıdır.

Dikkat Çeken Ürün Pazarlaması

Grafik tasarımda amaç, görselleri teknoloji vasıtasıyla yansıtarak, her alanda dikkat çekici ürünler oluşturarak dikkatleri çekmektir.

Tasarım İşlevselliği

Geniş bir alana sahip olan grafik tasarımında teknolojik olanaklar, grafik tasarımcının yaratıcılığıyla birleştirilerek ortaya görsel bir sonuç çıkarılmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

“Tasarım hakkında düşünmek zordur ama onu düşünmüyor olmak felaketlere yol açabilir.” – Ralph Caplan

Tasarım bir planın, bir nesnenin ya da bir inşa süreci içinde meydana getirilmesine denir. Elizabeth Adams Hurwitz tarafından kısa ve öz olarak “gerekli olanın araştırılması” şeklinde tanımlanmıştır.

Yaratıcılık, yeni ve bir şekilde değerli bir şey oluşturma olgusudur. Kişinin kendini anlatmasının değişik yollarından biridir. Yaratıcılığı arttırmak için çeşitli yöntemler önerilmiştir ve yaratıcılığın müzikte, tiyatroda, yazarlıkta farklı görünümleri bulunmaktadır.

Tasarımyaratıcılık isteyen bir olgudur. Tasarımda yaratıcılık ise; çalışmanın neden yapıldığının sorgulanması ve bu noktadan hareket ederek ortaya işlevsel bir ürün otaya çıkartmaktır.

Esnek davranmak:
Öğrenilmiş bilgiyi yeniden sınıflandırma, yeniden yorumlama aynı zamanda çeşitli fikirleri ortaya koyabilme, bir kategoriden diğerine geçme,
Bireyin değişmekte olan problem sitüasyonu ile başa çıkabilmesi için düşüncesinin yönünü değiştirmesidir.

Orjinallik:
Alışılmış yeni çözümleri veya fikirleri ortaya koyabilmektir.
Bilinenleri yeni şekillerle organize etmek, bilinen bir objenin işlevini değiştirmek, yeniden inşa etmektir.
Bir materyali veya fikri yeniden geliştirebilmek farklılaştırabilmektir.

Amaca uygunluk:
Bu çalışma ne için yapılıyor? Çalışmanın yapılmasında amaç herhangi bir ürünün ya da emeğin satışı mıdır? Buna karar verdikten sonra ikinci adım bu çalışma hangi hedef kitleye hitap edecektir? Bu hedef kitlenin:
Sosyal yapısı nasıldır?
Kültürel düzeyi nerededir?
Beğeni düzeyi nasıldır?
İhtiyaçları nelerdir? Gibi kriterleri gözönüne almak gerekir.
Bu noktaları göz önüne aldıktan sonra yazı ve resimlerin belirlenen ölçüler içinde düzenlenmesine başlanır.

Yukardaki kriterleri biraz açıklayacak olursak şöyle söyleyebiliriz.

Sosyal Yapısı:
Satışını planladığınız ya da tanıtımını amaçladığınız ürün toplumda kimlere yönelik olarak üretilmiştir. Bu hedef kitlenin sosyal yapısı nasıldır? Nasil bir nüfus yapısı vardır? Nüfusun çoğunluğu gençlerden mi, çocuklardan mı, yaşlılardan mı oluşmaktadır? Örneğin Avrupa’da nüfusun çoğunluğu yaşlı ve orta yaşlılar oluştururken, Türkiye’de nüfusun çoğunluğunu gençlerden ve çocuklardan oluşmaktadır. Dolayısıyla bu kitlelerin ihtiyaçları ve tüketecekleri ürünler de farklı olacaktır.
Kültürel düzeyler global düzeyde Avrupa ve Asya da nasıl birbirinden son derece farklı ise bir ülkenin doğusu ile batısı, kuzeyi ile güneyinde bilge çok farklılıklar gösterebilir.

Beğeni düzeyi:
Nesilden nesile beğeni ve anlayışların değiştiğini göz önüne aldığımız gibi yöresel farklılıklarında bir ürünün tutulmasında ve iyi satış yapmasında öneli rölü vardır.

Ürünün ambalajının tasarımında bütün bu noktaların gözönüne alınmasının başarı için ön koşul olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

Size ulaşmak için sabırsızlanıyoruz.

Sizin için tasarlıyoruz.

    Genellikle 48 saat içinde geri dönüş sağlanır.

Şimdi Teklif Alın

Sizinle çalışmak için sabırsızlanıyoruz.